Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. 
A weboldalon megtekintheted az Adatkezelési tájékoztatónkat és a sütik használatának részletes leírását. 
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

Szabó Viktória Dóra EV. GDPR tájékoztató

Adatvédelmi alapelvek

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR)

Személyes adatok forrása:

 • Üzletben vásárlás esetén
 • Webáruház rendelés, regisztráció
 • Webáruház, weboldal cookie marketing
 • Közösségi oldalak (Facebook, Twitter,stb)
 • Munkatársak nyilvántartása

Személyes adatok megosztása:

 • Állami szervek (NAV, önkormányzat, Tb, stb) - kötelező adatszolgáltatás
 • Könyvelés számlázás, bérelszámolás – Bizonylat és tb adatok. Szerződésben vállalta, hogy nem osztja meg 3. féllel.
 • Szállítók - szállítási, számlázási, elérhetőségi adatok. A szállítás teljesítése után adatok megsemmisítése

Személyes adatok megosztásának tiltása:

 • Összegyűjtött személyes adatok áruba bocsátása. Az érintett engedélye nélkül 3. féllel való bármilyen célból való megosztása.

 Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Hírlevelet magánszemélyeknek csak adatvédelmi tájékoztató megismerését igazoló hozzájárulás esetén küldünk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az erkaraktar@gmail.com címen.

 A személyes adatok törlését az erkaraktar@gmail.com lehet kérni.

Adatkezelő:  Szabó Viktória Dóra EV.

                                                            Székhely:                               1165 Budapest, Blaha L. u. 1.                    
                                                            Adószám:                              69045389-1-42
                                                             

Adatkezelés regisztrációhoz és vásárláshoz

 Üzlet:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, Árudánkban a vásárláshoz szüksége alap adatokat kérjük be.

 • Magán személyektől:
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • Nem kötelezően a későbbi kommunikációhoz:
  • email
  • telefonszám

Kiszállítás megrendelése esetén még szükség lehet

 • Szállítási cím (ha eltér a számla címtől)
 • Szállítási név (ha eltér a számlázási névtől)
 • Telefonszám (értesítéshez)

A szolgáltatás megrendelése esetén ezeket az adatokat kiadjuk 3. félnek (szállítónak). A szállító kötelezi magát a szolgáltatás teljesítése esetén a megkapott adatok megsemmisítésére
Az Szabó Viktória Dóra EV. a magán személyek adatait marketing célokra nem, kizárólag a vásárlással összefüggő kommunikációra használja fel.

 Webáruház (www.medencesbolt.hu):
Adatkezelő: ShopRenter.hu Kft
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129
Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-020636
Adószám:  23174108-2-09

Domain Regisztrátor:  MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Cégjegyzékszám: Cg. 03 09 114492
Adószám:  13922546-2-03

Webáruház (www.medencesbolt.shoprenter.hu):
Adatkezelő: ShopRenter.hu Kft
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129
Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-020636
Adószám:  23174108-2-09

Az Szabó Viktória Dóra EV. a www.medencesbolt.hu, www.medencesbolt.shoprenter.hu weboldalon lehetőséget biztosít a látogatóknak, hogy regisztráljanak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, webáruház ügyfél regisztráláskor az alábbi adatokat kérjük be.

 • számlázási név
 • számlázási cím
 • email
 • telefonszám
 • Szállítási cím
 • Szállítási név
   

A felhasználóknak email-ben info@medencesbolt.hu lehetősége van jelezni a törlési szándékukat.. Hírlevelet magánszemélyeknek csak az adatvédelmi tájékoztató megismerését igazoló hozzájárulás esetén küldünk.

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

A kötelező adatok alapján esetleg a nem kötelező adatokkal kiegészített bizonylatokat a számviteli törvényben meghatározott ideig a cég megőrzi. A megőrzési idő után pedig felügyelet mellett megsemmisíti

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő összes munkatársa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait megtalálja az adatkezelési tájékoztató “Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek” részében.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás árufuvarozás miatt

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket: Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatgyűjtés ténye, a továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, utánvét összege (ha van). Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi vásárló érintett. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék (ek) házhoz szállításának lebonyolítása. Az adatkezelés időtartama, a számviteli törvényben meghatározott időtartam Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: Változó szállítási alvállalkozó. Minden esetben kötelezik magukat az adatok tiszteletben tartására és a szolgáltatás teljesítése (esetleg meghiúsulása) esetén az adatok megsemmisítésére.

Ügyfélszolgálat

 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Szabó Viktória Dóra EV. 1165 Budapest, Blaha L. u. 1.
Email: info@medencesbolt.hu
 Telefon: +36 (30) 973 4978

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Sütik (angolul: cookies) használata

Weboldalainkon úgynevezett sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az oldalaink között navigálva egyes adatokat megtartsa. A süti egy betű/szám kombinációt tartalmazó információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

 AdWords és Analytics Google

Adwords konverziókövetés használata

 A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldalés az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin/Webpush stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

 Az Szabó Viktória Dóra EV.. árudában elektronikus, kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel. Az érintett kérésére a kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelt területekről a Kamerarendszer üzemeltetési szabályzat megtekintése útján pontos tájékoztatást az üzletben kaphat. Az üzletbe belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai képezik az adatkezelés tárgyát. A megfigyelés célja, hogy az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, a munkahelyen tárolt jelentős értéket képviselő eszközök és tárgyak védelme céljából megelőzze a jogsértéseket, elősegítse az elkövető tettenérését illetve a jogsértések bizonyítását. Az adatkezelés jogalapja munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §, vásárlók és érdeklődő ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az árudában történő belépéssel történik. A kamerarendszer működéséről a bejárati ajtón elhelyezett matrica tájékoztatja a vásárlókat. A kamerák aktuális képének megtekintésére a boltban tartózkodó személyek bármelyikének lehetősége van. A kamerák felvételének megtekintésére a boltvezetőnek és a cégvezetőnek van jogosultsága. Az Szabó Viktória Dóra EV.. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Az Szabó Viktória Dóra EV.. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A felvételek 3 munkanapig kerülnek megőrzésre. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot Szabó Viktória Dóra EV.. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az Szabó Viktória Dóra EV.-tól. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A munkavállalók személyes adatainak kezelése

A munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, a munkaviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja az Szabó Viktória Dóra EV.. számára. Az Szabó Viktória Dóra EV.. ezeken az adatokon felül nem gyűjt, és nem kezel a munkavállalókra vonatkozó adatokat. A személyes adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, valamint a Munka törvénykönyve.

Kezelt adatok:

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

A társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

A munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat nem lehet selejtezni. A cég fennállása alatt köteles megőrizni.

A munkaerő toborzás ideje alatt beküldött t önéletrajzok maximum 1 év után kerülnek megsemmisítésre

Az Szabó Viktória Dóra EV.. által megvalósított adatkezelés során a munkavállaló személyes adatait az
Szabó Viktória Dóra EV.. gazdasági munkatársa, valamint a bérszámfejtéssel és könyveléssel az
Szabó Viktória Dóra EV.. által megbízott társaság munkatársai ismerhetik meg.

A könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott cég:
Ákri KFT.
 Székhely:
1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 84.
Adószám: 13193915242
Cégjegyzékszám: 01 09 723116

Amennyiben az Szabó Viktória Dóra EV.. a munkavégzés ellenőrzésére technikai eszközöket alkalmaz, arról a munkavállaló előzetes tájékoztatásban részesül.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek az Adatkezelésről az Szabó Viktória Dóra EV..-től tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az Szabó Viktória Dóra EV.. az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az Szabó Viktória Dóra EV.. az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 14 napon belül, közérthető formában, - az érintett erre irányuló kérelmére - írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Szabó Viktória Dóra EV..-nél még nem nyújtott be. Az érintett tájékoztatását az Szabó Viktória Dóra EV.. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

Az Szabó Viktória Dóra EV.. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Szabó Viktória Dóra EV.. rendelkezésére áll.

Az Szabó Viktória Dóra EV.. a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Szabó Viktória Dóra EV.. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Szabó Viktória Dóra EV.. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az Szabó Viktória Dóra EV.. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Szabó Viktória Dóra EV.. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Szabó Viktória Dóra EV.. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szabó Viktória Dóra EV.. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Szabó Viktória Dóra EV.. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Szabó Viktória Dóra EV.. a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Szabó Viktória Dóra EV.. ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kártérítéshez való jog. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Szabó Viktória Dóra EV.. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a weboldalon az adatkezelés menüpontban tekinthető meg